Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Misyjny Program Pomocy Edukacyjnej

Misyjny Program Pomocy Edukacyjnej ,,Nadzieja”
Program ten zago?ci? w naszej szkole ponad trzy lata temu. Uczniowie odpowiedzieli na zaproszenie

OO. Franciszkanów z prowincji Matki Bo?ej Anielskiej w Krakowie i do??czyli do programu,

bior?c tym samym odpowiedzialno?? za jedno dziecko. Dzieci zadeklarowa?y ch?? pomocy

dziewczynce. Nasza podopieczna nazywa si? Labide Candin, mieszka w Togo, w prowincji

Nadjundi, gdzie pracuj? ojcowie franciszkanie. Koszt miesi?czny pomocy wynosi 25 z?.

Dzi?ki ofiarno?ci naszych dzieci i i oczywi?cie rodziców, dziewczynka ma mo?liwo?? nauki

oraz zapewnione podstawowe ?rodki do ?ycia. Id?c za przyk?adem dzieci, do akcji w??czyli

si? równie? nauczyciele i ,, zaadoptowali” ch?opca z tej samej prowincji misyjnej. Dzieci zostan?

obj?te opiek? do czasu uko?czenia nauki. Nasi uczniowie wykazuj? si? wielk? wytrwa?o?ci?

i odpowiedzialno?ci? za drugiego cz?owieka oraz wielkim sercem.

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash