Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015I. Zaj?cia dydaktyczne rozpoczynaj? si? 02.09.2014r., a ko?cz? 26.06.2015r.

II. Zaj?cia dydaktyczne w roku szkolnym dziel? si? na dwa semestry:

I semestr -  od 02.09.2014r.  do 30.01.2015r.

II semestr - od 02.02. 2015r. do 26.06 2015r.


III. Terminy I semestru:

1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz

nagannych ocenach zachowania do 19.12. 2014r. ( na miesi?c przed zako?czeniem okresu)2. Zimowa przerwa ?wi?teczna trwa od 22.12.2014r. do 31.12.2014r.3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisania ich do

dziennika - 23.01.2015r.( na tydzie? przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr - 28.01.2015r.IV. FERIE ZIMOWE trwaj? od 16.02.2015r. do 1.03.2015r.


V. Terminy II semestru:

1. Wiosenna przerwa ?wi?teczna trwa od 2.04.2015r. do 07.04.2015r.2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach

niedostatecznych oraz nagannych do 25.05. 2015r. ( na miesi?c przed zako?czeniem okresu)3.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisania ich do

dziennika (na tydzie? przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) do 12.06.15r.4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 17.06.2015r.5. Sprawdzian kompetencji kl.VI : 01.04.2015r.6. Uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego, wr?czenie ?wiadectw:    26.06.2015r.

                                     

7.Termin egzaminu poprawkowego: ostatni tydzie? wakacji


VI. FERIE LETNIE - trwaj? od 27.06.2015r. do 31.08.2015r.VII. Dodatkowe dni wolne od zaj?? dydaktyczno- wychowawczych ( na podstawie

Rozporz?dzenia MEN z dnia 05.10.2012r. w sprawie organizacji roku szkolnego):

 

      10.11.2014 r.                     02 i 05 .01.2015r.              01.04.2015r. (klasy 0-V)           

       5 .06.2015r.

 

Poza dodatkowymi dniami wolnymi od zaj?? dydaktyczno - wychowawczych, dyrektor szko?y mo?e w porozumieniu z organem prowadz?cym, ustali? inny dodatkowy dzie? wolny od zaj??, pod warunkiem zrealizowania zaj?? przypadaj?cych na ten dzie? w sobot?.

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash