Aktualnie online

Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2

Szkoła Marzeń

Rok Szkoły w Ruchu

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 02.09.2014r., a kończą 26.06.2015r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

I semestr -  od 02.09.2014r.  do 30.01.2015r.

II semestr - od 02.02. 2015r. do 26.06 2015r.


III. Terminy I semestru:

1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz

nagannych ocenach zachowania do 19.12. 2014r. ( na miesiąc przed zakończeniem okresu)2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 22.12.2014r. do 31.12.2014r.3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisania ich do

dziennika - 23.01.2015r.( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr - 28.01.2015r.IV. FERIE ZIMOWE trwają od 16.02.2015r. do 1.03.2015r.


V. Terminy II semestru:

1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 2.04.2015r. do 07.04.2015r.2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach

niedostatecznych oraz nagannych do 25.05. 2015r. ( na miesiąc przed zakończeniem okresu)3.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisania ich do

dziennika (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) do 12.06.15r.4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 17.06.2015r.5. Sprawdzian kompetencji kl.VI : 01.04.2015r.6. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:    26.06.2015r.

                                     

7.Termin egzaminu poprawkowego: ostatni tydzień wakacji


VI. FERIE LETNIE - trwają od 27.06.2015r. do 31.08.2015r.VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ( na podstawie

Rozporządzenia MEN z dnia 05.10.2012r. w sprawie organizacji roku szkolnego):

 

      10.11.2014 r.                     02 i 05 .01.2015r.              01.04.2015r. (klasy 0-V)           

       5 .06.2015r.

 

Poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w sobotę.

Losowe Zdjcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum Św. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szkoła z Klasą


Licznik Odwiedzin

Copyright Szkoa Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash