Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Wianeczek

Zespó? Pie?ni i Ta?ca „ Wianeczek”

 

Zespó? Pie?ni i Ta?ca „ Wianeczek” powsta? w 2001roku .Za?o?ycielk? i opiekunk? zespo?u po

dzie? dzisiejszy jest p. Urszula Strzelecka. W tym czasie przez zespó? przewin??o si? ponad 100

dzieci - uczniów klas I-III.  Pierwsi jego cz?onkowie s? ju? dzi? studentami.

Zespó? w swej karierze mia? lepsze i gorsze lata. Bez w?tpienia barwnymi strojami i ta?cem

uatrakcyjnia nie tylko szkolne ,ale i gminne imprezy.

Do naszych sukcesów nale?y zaliczy? wyró?nienia na Mi?dzynarodowym Festiwalu Folkloru

w Busku – Zdroju , a tak?e wyst?py na Harcerskim Festiwalu Kultury M?odzie?y Szkolnej

w kieleckim amfiteatrze „ Kadzielnia” i przegl?dzie folklorystycznym w Nag?owicach.

G?ównym celem dzia?alno?ci zespo?u jest kultywowanie kultury ludowej w stroju, ta?cu

i przy?piewkach naszego regionu. Uda?o nam si? skompletowa? dziewcz?ce i ch?opi?ce stroje

krakowskie , a teraz na 12 urodziny doczekali?my si? prawdziwej sali ?wicze? i profesjonalnego,

du?ego lustra.

Nasza praca b?dzie ?atwiejsza , a co najwa?niejsze , wyniki jeszcze lepsze.

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash