Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Gabinet logopedyczny

Drogi Rodzicu,


je?eli jeste? zaniepokojony trudno?ciami  Twojego dziecka w mówieniu, k?opotami z nieprawid?ow?

wymow? poszczególnych g?osek, je?li masz w?tpliwo?ci czy rozwój mowy Twojego dziecka

przebiega prawid?owo, zg?o? si? do gabinetu logopedycznego!

 

LOGOPEDA to specjalista zajmuj?cy si? diagnozowaniem, stymulacj? rozwoju mowy, profilaktyk?

oraz terapi? zaburze? mowy. Terapi? logopedyczn? w naszej szkole zajmuje si?:

 mgr Ewelina Pytlik


ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO:

  1. Profilaktyka zaburze? mowy:

   • - ?wiczenia maj?ce na celu stymulowanie rozwoju mowy

   • - ?wiczenia usprawniaj?ce narz?dy artykulacyjne

   • - porady logopedyczne dotycz?ce zapobiegania powstawania wad wymowy

  2. Diagnoza logopedyczna:

   • - ocena wymowy Pacjenta badana testami diagnostycznymi

  3. Terapia zaburze? mowy i komunikacji u dzieci i m?odzie?y:

   • - korygowanie wadliwej wymowy poszczególnych g?osek (np. seplenienia, 

    -  rotacyzmu, lambdacyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu itd. )

   • - opó?niony rozwój mowy

   • - mowa bezd?wi?czna

   • - zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z problemami neurologicznymi

      (afazja, dyzartria)

   • - zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepe?nosprawno?ci?

      intelektualn?

   • - zaburzenia p?ynno?ci mowy

  4. Terapia pedagogiczna:

   • - wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy

       ryzyka dysleksji

   • - terapia dzieci i m?odzie?y z trudno?ciami w czytaniu i pisaniu (dysleksja,

      dysgrafia ,dysortografia)

   • - ?wiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz s?uchowej

   • - ?wiczenia poprawiaj?ce koncentracj? uwagi

   • - porady, konsultacje logopedyczne

 

GODZINY PRACY SZKOLNEGO GABINETU LOGOPEDYCZNEGO:

Poniedzia?ek:       9.00     –  12.30

  Wtorek:              9.30     -   12.00

?roda:                9.00     -   12.00

 Czwartek:          12.00   -    15.00

Pi?tek:               9.00    -     12.00


Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash