Aktualnie online

Gości online: 1

UĹźytkownikĂłw online: 0

Łącznie użytkowników: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Nabór do M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej OSP

Nabór do M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej przy OSP w Nowym Korczynie

16 marca 2012r odby?a si? rekrutacja do M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej, zarówno ch?opców,

jak i dziewcz?t od 12 roku ?ycia. Nale?y wspomnie?, i? nasza OSP istnieje ju? od ponad 90 lat.

Doro?li stra?acy - ochotnicy uczestniczyli w wielu akcjach bojowych niejednokrotnie ratuj?c

ludzie ?ycie i mienie.

Od 2004 roku Komendant Gminny OSP Andrzej Wajs przygotowuje dru?yny m?odzie?owe

m?sk? i ?e?sk? do rywalizacji w europejskiej formule zawodów sportowo-po?arniczych CTIF.

Dru?yny te mog? si? pochwali? wielkimi sukcesami. Przy OSP istnieje równie? orkiestra,

w sk?ad której wchodz? uczniowie naszej szko?y.

Więcej

Konkurs Kangur Matematyczny

Mi?dzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Organizator centralny : Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu

Patronat nad Konkursem sprawuje Wydzia? Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu 15 marca 2012r. odby?a si? XXI edycji konkursu „Kangur Matematyczny”, a dla uczniów klas drugich szkó? podstawowych nowa kategoria „?aczek”.

Więcej

Turniej Wiedzy Po?arniczej

Turniej wiedzy po?arniczej Dnia 14 marca odby? si? "Turniej wiedzy po?arniczej" dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych z naszej gminy. Reprezentantami naszej szko?y byli uczniowie klasy VIb: Kasia Cerazy, Patryk Sokó? , Dominik B?ach ,a ich opiekunem p. Jacek Ciepli?ski. W kategorii szkó? podstawowych najlepszymi okazali si? uczniowie z naszej szko?y : Katarzyna Cerazy - I miejsce Patryk Sokó? - II miejsce . Gratulujemy!!!

Więcej

Dzie? Kobiet

Dzie? Kobiet Dzie? Kobiet - ?wi?to obchodzone 8 marca. Ustanowione zosta?o w 1910 roku. W naszej szkole równie? nie zapomniano o wszystkich Paniach , dziewczynkach i kole?ankach.

Więcej

Dzie? Babci i Dziadka

Dzie? Babci i Dziadka w naszej szkole Dnia 20 stycznia 2012r. mury naszej szko?y go?ci?y osoby dostojne i najbardziej przez naszych uczniów kochane- Babcie i Dziadkowie.

Więcej

Losowe Zdjęcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szkoła Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash