Aktualnie online

Gości online: 1

UĹźytkownikĂłw online: 0

Łącznie użytkowników: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Gminne zawody sportowe

Gminne zawody sportowe

W dniach 3 i 11 czerwca 2015r. na boisku Szko?y Podstawowej

w Nowym Korczynie odby?y si? Gminne Zawody w Trójboju

oraz Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcz?t i ch?opców.

Więcej

Tablica interaktywna w Punkcie Przedszkolnym

Tablica interaktywna w Punkcie Przedszkolnym

Dzi?ki staraniom Wójta Gminy Nowy Korczyn Pana Paw?a Zagai,

od lutego 2015r. nasza baza dydaktyczna zosta?a wzbogacona

o tablic? interaktywn? z rzutnikiem.

Więcej

Wycieczka do ZOO

Wycieczka do ZOO

W dniu 11 czerwca 2015 r. uczniowie klas „zerowych”

naszej szko?y wyruszyli wraz ze swoimi wychowawczyniami

na wycieczk? do Krakowa. Celem wycieczki by?o zwiedzanie ZOO

i zapoznanie dzieci z ró?nymi gatunkami zwierz?t oraz  odwiedziny w Smoczej Jamie.

Więcej

Wycieczka do Krakowa

Wycieczka do Krakowa

 Dnia 10 czerwca 2015r. uczniowie klasy II, III i IVa

uczestniczyli w niezwykle ciekawej wycieczce do Krakowa.

Towarzyszy?o  im  kilka dziewczynek  z klasy pi?tej i szóstej.

Więcej

Przedszkolaki w ZOO

Przedszkolaki w ZOO

Wycieczka do krakowskiego ZOO to kolejna 

ciekawa przygoda, jak? prze?y?y dzieci z Punktu Przedszkolnego.

Więcej

Losowe Zdjęcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szkoła Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash