Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

?lubowanie klas pierwszych

?lubowanie klas pierwszych

W pa?dzierniku, jak co roku w naszej szkole, odby?o sie uroczyste ?lubowanie i pasowanie

pierwszoklasistów na uczniów naszej szko?y. Uroczysto?? rozpocz??a Pani dyrektor

Bogus?awa Zi?tara. Uczestniczyli w niej przede wszystkim "pierwszaki' ich rodzice

oraz Dyrekcja Szko?y, nauczyciele i zaproszeni go?cie.Dzieci z dum? wyg?asza?y s?owa

?lubowania. Podnios?ym i pe?nym wra?e? momentem uroczysto?ci by?o pasowania

na ucznia, którego specjalnym o?ówkiem dokona?a Pani dyrektor Bogus?awa Zi?tara.

Uczniowie pod kierunkiem pa? wychowawczy? : Jolanty B?ben oraz Urszuli Kawy

zaprezentowali cz??? artystyczn?. Gromkim brawom nie by?o ko?ca. Z u?miechem na

twarzy przyjmowali s?odkie upominki wr?czane przez wójta gminy Paw?a Zagaj?.

Teraz w pe?ni czuj? si? uczniami Publicznej Szko?y Podstawowej w Nowym Korczynie.

To pe?ne wzrusze? spotkanie zako?czy?o pocz?stunkiem przygotowanym przez

rodziców" pierwszaków".

Wiŕcej

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash