Aktualnie online

Gości online: 1

UĹźytkownikĂłw online: 0

Łącznie użytkowników: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

STARA WERSJA STRONY

UWAGA!!!
Jest to stara wersja strony.

Aktualna znajduje si? pod adresem:

spnowykorczyn.pl 

Więcej

Informacja dotycz?ca podr?czników w roku szkolnym 2015/2016

Informacja dotycz?ca podr?czników w roku szkolnym 2015/2016

Prosimy o zapoznanie si?? ze zmianami 

                  wprowadzanymi od roku szkolnego 2015/2016,

                         w zwi?zku z reform? podr?cznikowó.


 

Reforma podr?cznikowa

– harmonogram wprowadzania zmian


Ju? dzi? sprawd?, za co od 1 wrze?nia 2015 r.
nie musisz p?aci?!


Więcej

Pó?kolonie letnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie

W dniach 1.07-14.07.2015r. dzieci z terenu Gminy Nowy Korczyn mog?y korzysta? z letniego

wypoczynku zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pro Vicus Novum.

Wspó?organizatorami by? Urz?d Gminy Nowy Korczyn i Publiczna Szko?a Podstawowa

w Nowym Korczynie. Ogó?em w pó?koloniach wzi??o udzia? 70 uczestników

w wieku od 4 do 15 lat.

Więcej

Niech ?yj? wakacje!

Niech ?yj? wakacje!!!

Nadesz?a ta chwila, na któr? czekamy wci??

Wybi?a godzina i ksi??ki id? w k?t

A s?o?ce zza chmury, wychodzi daj?c znak


Wi?c wszystko ju? wiemy,  

wakacji nadszed? czas

 

Wszystkim uczniom i ich rodzicom, dyrekcji ,nauczycielom

i innym pracownikom Zespo?u Szkó? ?yczymy

udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji!

Pami?tajmy o bezpiecze?stwie w trakcie sp?dznia

wolnego czasu, aby?my we wrze?niu

wszyscy spotkali si? w szkole ! 

Więcej

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2014/2015

     Jak co roku, tak?e i teraz, uroczysto??  zako?czenia

roku szkolnego 2014/2015 w Publicznej Szkole Podstawowej

w Nowym Korczynie rozpocz??a si? tradycyjnie Msz? ?w.

                             Nast?pnie  dalszy ci?g uroczysto?ci odby? si? w sali gimnastycznej

                                          Publicznej Szko?y Podstawowej.

Więcej

Losowe Zdjęcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szkoła Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash